Nordic Embassies, Berlin
home contact and directions newsletter search . DE | EN   DK | FI | IS | NO | SE .
Dänemark Finnland Schweden Norwegen Island Denmark Finland Iceland Norway Sweden

Information på svenska: Arkitektur

Ländernas handelsförbindelser och politiska allianser har djupa rötter i Nordeuropas historia. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige kallas tillsammans »Norden«.

Efter murens fall och den tyska förbundsdagens beslut att Berlin skulle bli huvudstad istället för Bonn, kunde idén om en gemensam nordisk ambassadanläggning äntligen förverkligas. Det österrikisk-finska arkitektparet Alfred Berger oh Tiina Parkkinen vann arktitekttävlingen. Varje enskild ambassadbyggnad ritades av en arkitekt från respektive land. De nordiska ambassadörerna tog gemensamt det första spadtaget i maj 1997 och i oktober 1999 öppnades ambassaderna.

Tre vattenspeglar mellan ambassadbyggnaderna symboliserar haven som förbinder de nordiska länderna och ambassaderna är placerade i enlighet med de respektive ländernas lägen på kartan. För allmänheten erbjuder Felleshuset ett auditorium för konserter, föreläsningar, filmvisningar och konferenser, utställningslokaler, möteslokaler, en vidsträckt terrass och en kantin. Även de fem ländernas konsulat är inkvarterade här.

Contact | Search | Newsletter | Imprint | Intern      © 2016 www.nordischebotschaften.org