Nordic Embassies, Berlin
home contact and directions newsletter search . DE | EN   DK | FI | IS | NO | SE .
Dänemark Finnland Schweden Norwegen Island Denmark Finland Iceland Norway Sweden

Information på svenska: Nordiskt samarbete

Det nordiska samarbetet baseras på ett gemensamt kulturarv, en gemensam historia och gemensamma mänskliga, demokratiska och rättsliga värderingar.

Det politiska samarbetet i norden inleddes med grundandet av nordiska rådet. Det nordiska rådet är parlamentens samarbetsforum med ministerrådet som regeringarnas gemensamma organ. Varje land i ministerrådet är representerat med en egen minister.

De nordiska samarbetet griper över olika områden som näringliv, forskning, utbildning, arbetsmarknad, miljö och kultur. Dessutom finns det en överenskommelse gällande en gemensam arbetsmarknad, ett gemensamt socialt nät, tillgång till högre utbildning och kommunal valrätt. Sedan 1954 kan nordiska medborgare resa över de nordiska gränserna utan pass.

Danmark, Finland och Sverige är medlemmar i den Europeiska unionen. Finland har euro som valuta. Danmark, Island och Norge är medlemmar i NATO.

Här finns ytterligare information om det nordiska samarbetet:
www.norden.org
www.norden.is
www.norden.no
www.norden.se
www.hallonorden.org
www.skandinavien.de

Här finns länkar till de »nordiska husen« i de nordiska länderna:
www.bryggen.dk  Det  nordatlantiska huset Brygge i Köpenhamn
www.napa.gl  Nordens Institut på Grönland
www.nifin.helsinki.fi  Nordens Institut i Finland
www.nipa.ax  Nordens Hus på Åland
www.nlh.fo  Nordens Hus på Färöarna
www.nordice.is  Nordens Hus på Island

Norden i Berlin:
www.kulturhus-berlin.de
www.finnland-institut.de

Contact | Search | Newsletter | Imprint | Intern      © 2016 www.nordischebotschaften.org